Villkor

Användning av personlig information:

Vi ska använda all personlig information som du ger oss i enlighet med dessa villkor och med eventuella ytterligare uttalanden som visas på formulär som används för att skicka din personliga information. Vi skickar inte din personliga information till tredje part om vi inte är skyldiga enligt lag:

Om du skickar en förfrågan, ska vi använda din personliga information för att administrera och svara på din förfrågan. Din förfrågan kommer att besvaras av lämpligt team. Vi ska lagra den information du tillhandahåller och det svar vi ger. Vi kan producera rapporter om användningen av kontaktformulärtjänsten för att göra det möjligt för oss att övervaka och utveckla den. Dessa rapporter kommer att baseras på anonym data, vilket innebär att individer inte kommer att identifieras i rapporterna.

Om du kontaktar oss angående webbplatsen eller om JeWa Health, ska vi använda dina uppgifter för att svara till dig. Vi försöker svara på all feedback där en giltig e-postadress finns. Om du kommenterar eller klagar på andra aspekter av JeWa Health kan vi använda dina uppgifter för att undersöka din fråga. Skicka inte några trakasseringsmeddelanden till oss eller något annat olämpligt innehåll. Vi kommer vidta åtgärder om detta händer.

Tack för din förståelse och för att du kontaktar oss!

 

Made with love by EXCE™